Sorbenty

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Tematyka
E-mail Print PDF

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia:
 • Surowce do produkcji sorbentów mineralnych
 • Sorbenty mineralne w energetyce
 • Otrzymywanie i zastosowanie węgli aktywnych i innych sorbentów organicznych
 • Synteza sorbentów z materiałów odpadowych
 • Modyfikacja właściwości technologicznych sorbentów
 • Właściwości powierzchniowe i strukturalne sorbentów
 • Sorpcja na materiałach porowatych i nieporowatych
 • Zastosowanie sorbentów do oczyszczania ścieków, wód i rekultywacji terenów zdegradowanych
 • Sorpcja zanieczyszczeń w technologiach oczyszczania wody do spożycia
 • Wykorzystanie sorbentów w ratownictwie chemiczno-ekologicznym
 • Sorbenty w rolnictwie, przemyśle farmaceutycznym, rafineryjnym i innych branżach przemysłu
 • Sekwestracja CO
 • Magazynowanie energii przy użyciu sorbentów
 • Zagospodarowanie zużytych sorbentów
 • Zagadnienia społeczno-prawne związane z zastosowaniem sorbentów