Sorbenty

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Abstrakty i publikacje
E-mail Print PDF

Abstrakty proszę przesyłać na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Termin przesyłania abstraktów upływa 15 czerwca 2019 r.

Wzór abstraktu:
word_doc_icon


Artykuły zgłoszone po Konferencji zostaną opublikowane:

1. W języku angielskim w tematycznym zeszycie czasopisma Mineralogia http://mineralogia.pl/ (lista MNiSW – 40 pkt).

Artykuły należy składać w terminie do 30 września 2019 r. poprzez stronę http://mineralogia.pl/EM_authors_info.html stosując się do wskazówek dla autorów zamieszczonych na stronie czasopisma.


W nazwie pliku proszę umieścić napis "Sorbenty Mineralne 2019”.

Mineralogia_okl


2. W języku polskim, w czasopiśmie Materiały Ceramiczne (lista MNiSW – 20 pkt)

Manuskrypty artykułów przygotowane zgodnie ze wskazówkami http://ptcer.pl/mccm/pl/informacje-dla-autorow proszę wysyłać do 30 września 2019 r. na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

W nazwie pliku proszę umieścić napis "Sorbenty Mineralne 2019”.

Mat_cer_okl


3. W języku polskim w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Manuskrypty artykułów przygotowane zgodnie z poniższymi wskazówkami proszę wysyłać do 30 września 2019 r. na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it z tytułem maila: Artykuł pokonferencyjny Sorbenty

https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/wskazowki-ZN-polski.pdf

ZN-okladka-2018-292x411


Autorzy samodzielnie podejmują decyzję, gdzie chcą opublikować artykuł. Jeden artykuł może być opublikowany w jednym z trzech zaproponowanych czasopism.